Zencefil

Kimine göre baharat, kimine göre ilaç, bize göre dondurmanın en şifalısı.